Wyprawka szkolna 2016/2017

wyprawka szkolnaDo 9 września 2016 r. można składać wnioski o dofinansowanie wyprawki szkolnej na rok 2016/2017. Przyjmują je dyrektorzy szkół. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dotyczy wyłącznie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.  

Zgodnie z Zarządzeniem nr 464.2016 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna", wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017 do dnia 9 września 2016r.


Wzór wniosku - POBIERZ
Zarządzenie 464.2016 POBIERZ

olympic

źródło:http://www.jawor.pl/pl/aktualnosc-5006.html