Smaller Default Larger

Regulamin dodawania komentarzy w jaworskaszuflada.pl

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dodawania komentarzy pod artykułami zamieszczonymi w działach portalu.

 

2. Umieszczenie komentarza internauty następuje przy użyciu formularza, znajdującego się na stronach portalu jaworskaszuflada.pl. Warunkiem zamieszczenia komentarza jest wypełnienie wszystkich pól wymaganych formularza.

3. Komentarz dodany do konkretnego artykułu musi dotyczyć właśnie tego artykułu. Inne komentarze będą usuwane (nie będą publikowane).
  
4. Niedopuszczalne jest umieszczanie w komentarzach:

  • treści obrażających inne osoby, które wyraziły opinię,
  • treści sprzecznych z prawem,
  • treści uznanych powszechnie za naganne moralnie czy naruszających zasady etykiety,
  • treści reklamowych,
  • nieuzasadnionych pomówień i oskarżeń w kierunku właściciela lub obsługi,
  • linków do stron internetowych.

5. Niezależnie od postanowień powyższych, redakcja jaworskiej szuflady.pl ma prawo do usuwania komentarzy, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z podanych poniżej okoliczności:

  • komentarz zawiera treści, o których mowa w punkcie 4 niniejszego Regulaminu,
  • Jaworskaszuflada.pl otrzyma oficjalne zawiadomienie o konieczności usunięcia takiego komentarza,
  • Jaworskaszuflada.pl otrzyma wiarygodną informację o bezprawnym lub bezpodstawnym charakterze opinii.

6. Jaworskaszuflada.pl nie ma obowiązku informować internautów o zablokowaniu lub usunięciu ich komentarza.

7. Jaworskaszyflada.pl nie ma obowiązku umieszczania na swoich stronach każdego zgłoszonego przez internautę komentarza.

8. Użytkownicy dodają swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Jaworskaszuflada.pl nie ponosi za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności.
   

9. Jaworskaszuflada.pl zastrzega sobie prawo do autoryzacji nadsyłanych komentarzy.
  

10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronach jaworskaszuflada.pl. Jaworskaszuflada.pl zastrzega sobie prawo wprowadzania do niniejszego Regulaminu zmian, które również obowiązują od momentu ich opublikowania na stronach jaworskaszuflada.pl.