Rozliczenie ciepła w spółdzielni

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Mamy czerwiec, a to znaczy, że nadszedł czas na odczyty podzielników ciepła. A budzą one spore emocje, gdyż koszty energii cieplnej to ponad połowa kosztów eksploatacji i utrzymania spółdzielczych zasobów mieszkaniowych. Dotyczą one starych podzielników wyparkowych. Warto więc może zastanowić się nad ich wymianą na nowe – elektroniczne z odczytem radiowym.

 

Energia cieplna do ogrzewania zasobów mieszkaniowych naszej Spółdzielni dostarczana jest przez Firmę Fortum. W sumie, powierzchnia ogrzewanych lokali wynosi 170 tys. 925 m2. Analityka rozliczenia kosztów energii cieplnej prowadzona jest co miesięcznie, odrębnie dla poszczególnych węzłów cieplnych-budynków, i tak samo zarachowana i księgowana na odpowiednich kontach księgowych.

W SMLW energia cieplna rozliczana jest w dwóch okresach rozliczeniowych.

Za okres od stycznia do grudnia danego roku rozliczane są węzły-budynki bez podzielników kosztów centralnego ogrzewania. Wyposażone w licznik ciepła na węźle oraz ewentualnie w podliczniki pozwalające określić, jaka ilość zużytej energii cieplnej została zużyta centralne ogrzewanie, a jaka na podgrzanie wody.

Rozliczenie tych budynków polega na określeniu wartości kosztów zmiennych i stałych energii cieplnej zużytej do ogrzewania oraz do podgrzania wody. Wynik rozliczenia ustala się odejmując od wyliczonych kosztów zaliczki wnoszone na ten cel przez użytkowników lokali. Występująca nadpłata lub niedopłata, za centralne ogrzewanie rozliczana jest proporcjonalnie do powierzchni danego lokalu, natomiast za podgrzanie wody proporcjonalnie do ilości zużytej ciepłej wody za ostatnie dwa półrocza. W ten sposób rozliczanych jest 50 budynków-węzłów, w których znajduje się 1.904 lokali mieszkalnych. Wynik rozliczenia księgowany jest na koncie opłat eksploatacyjnych w marcu, po upływie okresu rozliczeniowego.

W okresie od lipca danego roku do czerwca następnego roku rozliczane są węzły-budynki wyposażone w podzielniki kosztów, zarówno wyparkowe, jak i nowocześniejsze - elektroniczne.

Podzielniki wyparkowe odczytywane są przez pracowników Spółdzielni na koniec okresu rozliczeniowego, to jest w czerwcu, wraz z jednoczesną zmianą fiolki na okres następny.

Natomiast elektroniczne odczytywane są w podobnym terminie przez firmy, które je następnie rozliczają. W Spółdzielni są 34 węzły-budynki z podzielnikami wyparkowymi.

Ogółem w 971 lokalach Spółdzielnia ma założonych i rozliczanych 3.400 wyparkowych podzielników ciepła. Natomiast węzłów-budynków z podzielnikami elektronicznymi jest 7, a w 302 lokalach założono 906 podzielników elektronicznych.

Ilość podzielników elektronicznych wzrasta, gdyż w budynkach po montażu zdalnie odczytywanych wodomierzy, również będzie można wykorzystać ten system do radiowego odczytu elektronicznych podzielników, bez konieczności wkraczania do mieszkań użytkowników. Ponadto będzie możliwość na bieżąco sygnalizowania użytkownikom o wzroście zużywanej energii cieplnej, a tym samym będzie możliwość działań korygujących i obniżenia kosztów w czasie sezonu grzewczego, a nie po fakcie.

Odczyty podzielników wyparkowych przekazywane są do Spółdzielni do działu rozliczeń, gdzie te dane wraz z informacją o zaliczkach opłat zmiennych za energię cieplną z podziałem na poszczególne lokale oraz wysokości kosztów zmiennych za dany okres rozliczeniowy, są przez pracowników tego działu wprowadzane do komputerowego systemu rozliczeniowego. Ten program rozliczeniowy używany jest na podstawie licencji udzielonej przez dostawcę fiolek.

Po wykonaniu tych czynności następuje rozliczenie centralnego ogrzewania przez system. Otrzymane wyniki są następnie sprawdzane w celu wykrycia ewentualnych nieścisłości lub omyłek przy wprowadzaniu informacji. Po tej analizie przystępuje się do drukowania zbiorowych i indywidualnych rozliczeń, które zawierają takie dane dotyczące rozliczenia energii cieplnej danego lokalu, jak: współczynnik korygujący dla danego lokalu, ilość działek odczytanych, ilość działek skorygowanych, koszt 1 działki skorygowanej dla danego węzła, koszty centralnego ogrzewania danego lokalu zależne od ilości działek skorygowanych, koszty centralnego ogrzewania zależne od powierzchni danego lokalu, przedpłaty zmienne za dany okres rozliczeniowy oraz wynik rozliczenia, to jest wartość nadpłaty lub niedopłaty.

Rozliczenie to zawiera również rozliczenie kosztów stałych, które rozliczone są proporcjonalnie do powierzchni danego lokalu. Nowe węzły cieplne, dają możliwość określenia, ile energii cieplnej zostało pobrane na podgrzanie wody w okresie rozliczeniowym, toteż rozliczenie tych lokali zawiera również korektę ceny podgrzania wody.

Jak wyżej wspomniano, budynki-węzły z podzielnikami elektronicznymi odczytywane są przez te firmy, które je rozliczają. Spółdzielnia Mieszkaniowa przekazuje do tych firm wartość poniesionych kosztów zmiennych za dany okres rozliczeniowy dla rozliczanych budynków oraz wartość przedpłat zmiennych dla każdego lokalu za okres rozliczeniowy.

Firmy te dokonują rozliczenia zgodnie z Regulaminem SMLW rozliczeń energii cieplnej. Spółdzielnia przygotowuje rozliczenie kosztów stałych i uwzględniając dane od firm rozliczeniowych, o saldach rozliczeń kosztów zmiennych i zaliczek za energię cieplną, ustala ostateczny wynik rozliczenia. Lokale rozliczane na podstawie odczytu podzielników otrzymują rozliczenie centralnego ogrzewania do 15 września danego roku.

źródło:www.smlwjawor.pl

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Chciałabym się odnieść do artykułu, który pojawił się ostatnio na łamach JaworskiejSzuflady i wywołał nieprzyjemne zamieszanie. Mowa o tekście dotyczącym spotkania członków Stowarzyszenia „Dla Mieszkańców Jawora” z Burmistrzem Jawora – Panem Emilianem Berą. Grzegorz Kocwin - redaktor naczelny...
Pani poseł - Elżbieta Witek w swoim biurze poselskim w Jaworze, spotkała się z dziennikarzami lokalnych mediów, by przedstawić zalety kandydata na prezydenta RP Andrzeja Dudy, w odniesieniu do wad urzędującego Bronisława Komorowskiego.   "Otóż, jak widać, gdyby nie media regionalne, czy media...
Dowiedziałem się że burmistrz Bera zakupił sprzęt kulturystyczny do siłowni mieszczącej się w Gimnazjum nr 1 przy ulicy Moniuszki i wydał na ten cel 37 tysięcy złotych.   Budżet miasta został obciążony za poprzedniej kadencji Pana Urbańskiego siłownią w parku, która jest nieodpłatna i dostępna...
3 kwietnia 2014 roku odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów, uczestnikom seminarium ,,Obywatele w działaniu w podregionie legnickim Województwa Dolnośląskiego". Projekt realizowany był przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Fundację Cultura Mentis i współfinansowany przez Unię...
Dzisiaj tj 11 kwietnia ok godziny 17.00 przy Osiedlu Słowiańskim w Jaworze zauważyliśmy wzmożoną aktywność dzieci,  młodzieży i dorosłych. Wszyscy zaktywizowani i zaopatrzeni w dobre humory,  tłumnie przybyli na oficjalne otwarcie Słowiańskiego Klubu Osiedlowego.  Nie zabrakło władz...
10 kwietnia br. w Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa w Jaworze odbyły się, już po raz czwarty - Targi Pracy, zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze.  Dyrektor PUP, Barbara Dziasek powitała wystawców, uczestników targów oraz zaproszonych gości. Patronat nad targami objął...
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze ma już nowego dyrektora, podobnie jest w Jaworskim Ośrodku Kultury. Teraz przyszła kolej na Zarząd Lokalami Komunalnymi. Dzisiaj został ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze dyrektora ZLK. Prawdopodobnie kandydat jest już znany, ale mimo wszystko zachęcamy...
8 kwietnia dla jaworskiej społeczności był ciekawym i przyjemnym dniem. Na główny deptak około godziny 16.00 zajechał bowiem Duda Bus. Z autobusu wysiadł kandydat na prezydenta Andrzej Duda, jakież było zdziwienie że to naprawdę On. Mieszkańcy Jawora tłumnie przybyli go powitać.     Pan...
Niedawno na stronie BIP Urzędu Miasta Jawor został ogłoszony konkurs na wolne stanowisko urzędnicze informatyka. Konkurs został rozstrzygnięty i już wiemy kto piastuje nowo stworzone stanowisko pracy. Jest nim Pan Jacek Bańkowski zamieszkały w Jaworze.   Dowiedzieliśmy się że nikt nie został...
Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę jest symboliką i rytuałem kultywowanym od setek lat. Współczesny zestaw pokarmów dawanych do poświęcenia jest bardzo skromny i wybiórczy, a nawet odbiegający od pierwotnej paschalnej symboliki.  
Wielki Piątek to dzień upamiętniający śmierć i mękę Jezusa Chrystusa. W kościołach w Jaworze odbywają się nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Liturgie Męki Pańskiej. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza św. Jest to dzień postu ścisłego.   W Jaworskich kościołach od...
Wielki Czwartek w Kościele katolickim jest obchodzony jako pamiątka ustanowienia przez Chrystusa sakramentów kapłaństwa i Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy. W kościołach katedralnych ma wtedy miejsce uroczysta Msza Święta (Msza Krzyżma).   Podczas niej poświęcane są nowe oleje...
W środę 8 kwietnia nasze piękne jaworskie miasto odwiedzi Andrzej Duda, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta RP. Polityk spotka się z mieszkańcami oraz dziennikarzami.   Andrzej Duda na Dolnym Śląsku spędzi dwa dni. 8 kwietnia będzie w Jeleniej Górze. Dzień później, w godzinach...
W dniu 25 marca br. pod przewodnictwem Starosty Jaworskiego Stanisława Laskowskiego odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze. W posiedzeniu uczestniczyli także Wicestarosta Arkadiusz Baranowski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze Barbara Dziasek, Zastępca...
Zaledwie 6 dni po zgłoszeniu na Sesji Rady Miejskiej konieczności remontu/naprawy wiat przystankowych w Jaworze, jedna z nich w wyniku silnych wiatrów oraz złego zakotwienia z podłożem została wywrócona.   Mamy nadzieję, że w tym momencie nikt nie czekał w niej na busa, gdyż z pewnością...
W ciągu ostatnich 24 godzin strażacy na terenie powiatu jaworskiego interweniowali 20 razy w zdarzeniach spowodowanych silnie wiejącym wiatrem - informuje oficer prasowy Łukasz Starowicz.   W miejscowościach Targoszyn i Niedaszów doszło do niewielkich uszkodzeń dachów na budynkach...
Dzisiaj możemy zauważyć wzmożone działania Straży Pożarnej w Jaworze w związku z występującymi porywami wiatru. Jak dowiedzieliśmy się, zostało wzmocnione stanowisko kierowania w Jednostce Straży Pożarnej  i na miejscu jest sam Komendant. Generalnie wszyscy postawieni są na nogi. Oficjalnie wiadomo...
Mija prawie drugi miesiąc kiedy problem nielegalnego śmietniska na placu przy Piastowskiej został nagłośniony. Burmistrz Emilian Bera w czasie sesji poinformował że widzi problem i żeby go rozwiązać ogłosi przetarg na sprzątanie tego miejsca.   Ponieważ nie widać było żadnych ruchów w tym...
Na terenie powiatu jaworskiego przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Jak się dowiedzieliśmy, zjawisko ma potrwać do 1 kwietnia do godziny 18.00.   Chodzi o silny wiar który w porywach ma przekroczyć 100 km/h....
Szybko podjęte przez jaworskich policjantów działania uratowały życie mężczyźnie, który grożąc popełnieniem samobójstwa odjechał swoim samochodem w nieznanym kierunku. Najpierw mundurowi na poboczu krajowej „3” natrafili na jego pojazd, a chwilę później w pobliskim lesie odnaleźli desperata....
28 marca br., mimo niesprzyjającej pogody, członkowie i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości rozdawali mieszkańcom Jawora i Powiatu Jaworskiego materiały wyborcze Andrzeja Dudy, z których każdy kto chce, może poznać nie tylko cele, jakie stawia przed sobą Andrzej Duda - kandydat na najwyższy urząd w...
Amerykańskie wojsko zmierza już w kierunku czeskiej granicy. Wozy bojowe Stryker i Humvee jadą drogą S-8 i DK8 w eskorcie Żandarmerii Wojskowej i Policji. Druga kolumna właśnie przejechała przez Jawor, dołącza ona do kolumny w Paszowicach. Najprawdopodobniej amerykańscy żołnierze nocowali z soboty na...
Dzisiaj około godziny 18.30 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Jaworze otrzymał zgłoszenie o zapaleniu się komina w Rynku. Jest to kolejne zgłoszenie pożaru komina na przełomie miesiąca. Kto jest odpowiedzialny za tak zły stan techniczny kominów pytają czytelnicy....
Zgodnie z przyjętą w listopadzie 2014r. Strategią Powiatu Jaworskiego, Zarząd Powiatu w Jaworze podjął działania, których efektem będzie realizacja zapisów Strategii. W związku z powyższym - 25 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Wdrażania...
Dzisiaj, tj. 26 marca ok. godz. 9.15 odbyły się pozorowane ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze, w których uczestniczyli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej razem z Ochotniczą Strażą Pożarną w Jaworze. Ćwiczenia miały na celu wskazania słabych i mocnych stron w czasie akcji...
Najpierw palił marihuanę, a później wsiadł za kierownicę swojego samochodu. Tuż przed północą został zatrzymany przez bolkowskich policjantów w pobliżu centrum miasta. Dodatkowo w trakcie przeszukania mundurowi zabezpieczyli w pojeździe narkotyki. Mężczyzna usłyszał już zarzuty w tej sprawie i utracił...
Z oficjalnych źródeł wiemy że po dokonaniu selekcji aplikacji zgodnie z Zarządzeniem Nr 185/09 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 18 września 2009 r. w sprawie „Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Jaworze, oraz kierowników gminnych jednostek...
Dzisiaj tj. 24 marca 2015 r. odbędzie się drugi etap naboru na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na to stanowisko została opublikowana wczoraj.   Burmistrz Bera informuje, że w wyniku wstępnej selekcji...
23 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się inauguracja wręczenia nagród z I Powiatowego Konkursu pod nazwą „Żołnierzu Wyklęty, pamiętam o Tobie i piszę do Ciebie list”.
20 marca 2015 roku przedstawiciele jaworskiej społeczności spotkali się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworze, gdzie rozpoczęła się debata „KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI- JAK ROZWINĄĆ NASZE SKRZYDŁA?”. Spotkanie to zostało zorganizowane w ramach ogólnopolskiego przedsięwzięcia „NARODOWY COACHING – JAK...

Reklamy google

Komentarze

 • Hojność Bery kosztem budżetu.

  [quote name="25 lat postkomuny"]Ost atnio przyjechałem do Jawora i widzę że siłownia na Wieniawskiego ...
   
 • Zatrzymany włamywacz

  Hi theгe, the whole tthing iѕ going perfectyly here and ofcourse every one is sharing information ...
   
 • Hojność Bery kosztem budżetu.

  CO WY W OGÓLE GADACIE, SIŁOWNIA NA SŁOWIANCE MA 2 METRY KWADRATOWE , WYKROKI TO JA POROBIE CHYBA ...
   
 • Nabór na dyrektora ZLK

  tymczasową Panią dyrektor miałem oststnio przyjemność posłuchać gdy byłem tam sprawę w ZLK załatwić.....
   
 • IV Targi Pracy w Jaworze

  Przecież w Polsce przedsiębiorczo ść jest karana wysokimi karami w postaci podatku dochodowego, składek ...